ติดต่อเรา
โรงเรียนสิงห์วงศ์
111   ตำบลหนองไทร  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0910152076
Email : phokradong@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๐  หมู่ที่  ๑๑   ซอย ...-.ถนน ...นางรอง – ละหานทราย... ตำบล..หนองไทร       อำเภอ นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์..๓ ๑ ๑ ๑ ๐....โทรศัพท์  ๐๙๕ ๖๑๓  ๔๑๙๐  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์