คณะผู้บริหาร

พระครูปริยัติภัทรคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวน้ำฝน แก้วยก
ผู้จัดการโรงเรียน