กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนารี อุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4