กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

พระมหาพุทธินันทน์ อภินนฺโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายภูชิต ฉันทัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา